POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI 

 ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Gąsiorowskiego 12/14, 05-510, Konstancin

Adres do korespondencji: ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Warszawa, 20 lipca 2018

 

Szanowny Panie, Szanowna Pani,

Uprzejmie zapraszamy na

Posiedzenie Naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh

w dniu 21 września 2018 odbywające się w godz. 09:00-15:00 w Krajowym Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku.

Adres ośrodka: Dąbek 129; 06-561 Stupsk Mazowiecki.

Informacje o ośrodku i plan dojazdu znajdują się pod adresem www.komrdabek.pl  

 

Ośrodek prezentujący:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Oddział Neurologii i Oddział Rehabilitacji

 

Temat wiodący:

OPIEKA KOORDYNOWANA W STWARDNIENIU ROZSIANYM: 

STAN AKTUALNY I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI

 

Program ramowy:

9.00 - 10.00 rejestracja uczestników

10.00-13.30 wykłady z przerwą kawową.

Wśród wykładowców: dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, dr Justyna Frasuńska, mgr Urszula Lach, lek. med. Świetlana Sikorska, lek.med. Joanna

Walczyńska, mgr Malina  Wieczorek, dr n. med. Jacek Zaborski, mgr Justyna Żyłka

13.30- 14.30 zwiedzanie Ośrodka od 14.30 obiad 

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 31 sierpnia 2018 roku pod adresy mailowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                              Sekretarz Oddziału Mazowieckiego                                     Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego                   

                                                                                                                      

                Justyna Frasuńska                                                                    Piotr Tederko                       

 

 

  

 

 

Aby zapewniać opiekę pacjentom, pomagać i leczyć, oprócz wykwalifikowanej kadry medycznej niezbędne jest nowoczesne wyposażenie szpitali. Tworzenie takich placówek to proces długotrwały. To inwestycje, które wymagają dużych i ciągłych nakładów finansowych. W ciągu ostatnich 20 lat tylko na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 193 mln zł.

 

 

 – W trosce o bezpieczeństwo, ale i komfort pacjentów staramy się ciągle podnosić jakość usług w naszych szpitalach. Dlatego co roku na remonty czy zakup aparatury medycznej z budżetu województwa przeznaczamy znaczące środki. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są ogromne. Planując więc wydatki, staramy się, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom naszych placówek. Stąd m.in. decyzja o wsparciu zakupu sprzętu na ciechanowską okulistykę – wyjaśnia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Tylko w 2018 r. z budżetu Mazowsza szpital w Ciechanowie otrzymał dotację w wysokości ponad 11 mln zł. To środki przeznaczone na zadania już rozpoczęte i kontynuowane, m.in. na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii czy e-usługi. Fundusze z budżetu województwa szpital przeznaczył również na nowe przedsięwzięcia np. naprawy angiografu i tomografu komputerowego, a także modernizację oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Remont pulmonologii

W tym roku szpital wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do wykonania kompleksowej modernizacji i doposażenia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Pulmonologicznego, Stacji Dializ oraz Zakładu Patomorfologii. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane pomieszczenia na pierwszym piętrze w budynku pulmonologicznym. Dziś podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji. Samorząd Mazowsza reprezentowała Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł.

Okulistyka z nowym wyposażeniem 

Blisko 2,5 mln zł będzie kosztować sprzęt medyczny i wyposażenie dla szpitala. Na liście zakupów dla Oddziału Okulistycznego są m.in. biometr medyczny do obliczania wszczepu soczewki do operacji zaćmy. Nie jest to zakup przypadkowy. Od początku lipca placówka poszerzyła swoją działalność o zabieg wszczepiania podczas operacji zaćmy, soczewek korygujących astygmatyzm. Do wykonywania tego rodzaju operacji niezbędne jest tak precyzyjne urządzenie. Warto podkreślić, że będzie to zabieg finansowany ze środków NFZ.

 Inny ważny zakup to koherentny tomograf optyczny z angiografią – do wykonywania procedur okulistycznych – np. witrektomii.

Ten zabieg to często ostatnia deska ratunku dla chorych leczonych na retinopatię cukrzycową, odwarstwienia siatkówki czy zmiany zwyrodnieniowe plamki. Obecnie czas oczekiwania pacjentów z naszego rejonu na tego typu procedury w klinikach specjalistycznych to nawet kilkanaście miesięcy. Dzięki nowemu sprzętowi na naszej okulistyce będziemy szybciej leczyć pacjentów – podkreśla Andrzej Kamasa, dyrektor ciechanowskiego szpitala.

Szpital zadecydował również o zakupie okulistycznego stołu operacyjnego. Stół jest niezbędny, bo trwający około 3 godzin zabieg mikrochirurgii okulistycznej wymaga odpowiedniego ułożenia pacjenta.

Inny sprzęt

Na oddziałach szpitala w Ciechanowie działają sale intensywnego nadzoru, które również wymagają odpowiedniego wyposażenia, stąd decyzja o zakupie m.in. kardiomonitorów, łóżek specjalistycznych, aparatów KTG i USG czy defibrylatorów z kardiowersją.

Dzięki dotacji szpital zakupi również łóżka specjalistyczne, w tym dla osób z nadwagą, stół operacyjny do 400 kg przystosowany do uchwytów podtrzymujących stopy z pozycją Fowlera (dla bariatrii) z systemem przekładania pacjenta, aparat do znieczulania, gastroskop, monitor nerwów C2, video-elektroencefalograf, zestaw Holtera ciśnieniowego, zestaw Holtera EKG, stacja diagnostyczna dla tomografu komputerowego.

Dodatkowo ze środków z budżetu województwa szpital za około pół miliona złotych zakupi wyposażenie Działu Żywienia, w tym np. wózki do transportu posiłków, kotły warzelne gazowe, piec konwekcyjny oraz szafę chłodniczą.

Autor: Biuro Prasowe UMWM  

 

 

W łóżku spędzamy trzecią część naszego życia. To mebel, który służy nam najdłużej i jest obecny w najważniejszych momentach naszego życia : w łóżku rodzimy się, śpimy, chorujemy i umieramy …

 

 

Współczesne łóżko szpitalne, to profesjonalne urządzenie medyczne. W całym osprzętowieniu szpitala, łóżko jest urządzeniem występującym najliczniej. Aktualnie w naszych oddziałach szpitalnych  jest ich 537. Niestety, wiele z nich ma prawie 30 lat.

Dlatego z wielką radością, przyjęliśmy deklarację Prezydenta Miasta Ciechanów, o zakupie pełnego wyposażenia sal chorych.

Uchwałą Nr 569/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów, zostały przekazane szpitalowi środki na zakup 45 nowoczesnych łóżek szpitalnych. Nowe łóżka, składają się z trzech segmentów, są wygodne i bezpieczne. Każdemu z nich, towarzyszy szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem do spożywania posiłków  oraz krzesło.

Wartość zakupionego sprzętu to  200 tys. złotych.

Nowe łóżka, zapewnią wygodę i bezpieczeństwo pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Onkologiczno-Hematologicznym i Wewnętrznym.

- Dzięki tym nowym łóżkom pacjentom będzie choć trochę łatwiej wracać do zdrowia oraz znosić choroby, z którymi się zmagają. Ważny jest tu ich komfort, ale również bezpieczeństwo.  Wsparcie szpitala, poprzez tego rodzaju zakupy, to wsparcie dla mieszkańców Ciechanowa, którzy są pacjentami szpitala. Szpital nie podlega miastu, ale miasto nie może pozostawać obojętne wobec jego licznych potrzeb – powiedział Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński przekazując zakupiony sprzęt Dyrektorowi Szpitala.

 

 

17 czerwca 2018 roku, po raz pierwszy w Ciechanowskim Szpitalu, zastosowano nowoczesną procedurę  HIPOTERMII  TERAPEUTYCZNEJ.

 

W tym dniu w godzinach porannych, w warunkach domowych,   u młodego mężczyzny wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) – jako powikłanie zawału serca. Pacjent został zresuscytowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego i przywieziony bezpośrednia do Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego.

W  Pracowni, poszerzono krytycznie zwężoną tętnicę wieńcową i zabezpieczono ją stentem.

Następnie, zespół kardiologów, wspólnie z anestezjologami dyżurującymi tego dnia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wprowadził pacjenta w kontrolowaną hipotermię. Temperatura wewnętrzna chorego, została obniżona na 24 godziny do 34,5 stopnia Celsjusza  – dzięki czemu zminimalizowany został zakres uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

 Pierwszy zabieg, wprowadzenia pacjenta w stan kontrolowanej hipotermii, wykonali  lekarze kardiolodzy Przemysław Kwasiborski i Grzegorz Wiśniewski oraz lekarze anestezjolodzy Jacek Milecki i Marta Ambroziak-Mrozek.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca i w konsekwencji do ustania krążenia krwi. Następnie, występuje wtórne zatrzymanie oddechu,  dochodzi do nieodwracalnych zmian narządowych, w pierwszej kolejności niedokrwiennego uszkodzenia mózgu.

Dane europejskie pokazują, że roczna zapadalność na pozaszpitalne NZK wynosi 38 przypadków na 100 tys. populacji. Pomimo postępu medycyny, rokowanie u chorych przyjętych do szpitala po NZK pozostaje poważne.  Nawet zakładając optymistyczny wariant, zaledwie ok. 17% zresuscytowanych  pacjentów przeżyje  do momentu wypisania ze szpitala. Przyczyną tak złego rokowania po NZK, jest m.in. zespół niewydolności wielonarządowej, który często występuje u pacjentów po zatrzymaniu krążenia. Zespół ten, jest konsekwencją nie tylko choroby podstawowej, ale także tzw. zespołu poresuscytacyjnego lub zespołu po zatrzymaniu serca. Na jego wystąpienie składają się pierwotne uszkodzenia tkanek i narządów spowodowane niedokrwieniem w czasie zatrzymania krążenia (w tym, niedokrwienie mózgu i mięśnia sercowego),po przywróceniu wydolnej akcji serca nie mniej poważne są uszkodzenia indukowane reperfuzją oraz podstawowa choroba, która doprowadziła do zatrzymania krążenia.

W nielicznych badaniach naukowych, jaki były wykonywane u chorych po NZK, wskazuje się nawet na większą rolę wtórnego uszkodzenia związanego z reperfuzją w porównaniu do pierwotnego uszkodzenia hipoksemicznego. Uszkodzenie mózgu w przebiegu zespołu po resuscytacji może objawiać się śpiączką, drgawkami, miokloniami, różnego stopnia dysfunkcją neurologiczną oraz śmiercią mózgu. Tkanki ośrodkowego układu nerwowego są szczególnie wrażliwe na niedokrwienie, stąd stopień uszkodzenia mózgu gra pierwszoplanową rolę w rokowaniu, co do dalszej egzystencji chorego po NZK.

Uszkodzenie mózgu, jest przyczyną śmierci u około dwóch trzecich pacjentów hospitalizowanych z powodu NZK. Jak dotychczas jedyną metodą neuroprotekcji, której skuteczność została udowodniona  w nielicznych randomizowanych badaniach klinicznych jest hipotermia terapeutyczna. Utrzymanie chorego po NZK w stanie hipotermii przez pierwsze  24 godziny, może zwiększyć szanse na przeżycie oraz poprawić stan neurologiczny oceniany po 6 miesiącach. Powyższe wyniki, wzięto po uwagę tworząc zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji w 2010 i 2015 roku, w których zaleca się stosowanie hipotermii jako elementu nowoczesnego leczenia chorych po NZK.

 

lek. Przemysław Kwasiborski – specjalista kardiolog