FUNDACJA ORLEN, wsparła personel ciechanowskiego szpitala i naszych pacjentów - mieszkańców Północnego Mazowsza w walce z pandemią koronawirusa.

 

 12 Maja – Międzynarodowy  Dzień Pielęgniarki
   8 Maja – Dzień Położnej

            Gdy decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN ogłoszono rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej,  inaczej miało wyglądać wzmacnianie pozycji zawodu w społeczeństwie. Plany dotyczące organizacji odczytów, konferencji, sympozjów, spotkań środowisk zrzeszających pielęgniarki i położne  zostały brutalnie zweryfikowane przez pandemię. Zagrożenie epidemiologiczne postawiło całą grupę zawodową przed poważnym egzaminem z dojrzałości zawodowej. Słowa profesjonalizm, odpowiedzialność i poświęcenie się opiece nad pacjentem dotknęły istoty pielęgniarstwa.

            Florence Nightingale, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, dostrzegła że u podstaw pielęgniarstwa leżą procedury epidemiologiczne. 200 rocznica jej urodzin jest dobrą okazją do przypomnienia o konieczności dbania o czystość środowiska w którym przebywa pacjent  i przestrzegania zasad higieny osobistej. Elementy te, odgrywają istotną rolę również  podczas pandemii w XXI wieku.

            Obecnie, w najbliższym otoczeniu, również obserwujemy postawy godne naśladowania. Ciechanowski Szpital zatrudnia pielęgniarki, dla których praca na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem jest zaszczytem. Potwierdza to, że pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazło się polskie i światowe pielęgniarstwo, człowieczeństwo nadal jest wartością nadrzędną.

Życzymy Państwu nie tylko od święta:

aby, w każdym dniu odkrywali Państwo na nowo sens pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza i położnej,

aby, powołanie, które towarzyszyło Państwu podczas wyboru drogi zawodowej dawało satysfakcję i umacniało poczucie własnej wartości,

aby, nie opuszczało Państwa nigdy zdrowie i osobiste szczęście.

 

                            Agnieszka Kadecka                                                                                     Andrzej Kamasa

              Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa                                                                        Dyrektor 

                          SSzW w Ciechanowie                                                                                  SSzW w Ciechanowie

                        

 

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

w ramach podpisanej Umowy o dofinansowanie Projektu "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI "Jakość życia" Działania 6.1.  "infrastruktura ochrony zdrowia"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

otrzyma  dotację w wysokości 11 998 800 złotych.

W ramach realizacji Projektu w nowoczesny sprzęt wyposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Hemodynamiczna.