Szanowni Państwo,    

mając na uwadze wzrost zakażeń  koronawirusem SARS-CoV -2 (COVID – 19), z myślą o mieszkańcach Mazowsza, w zakresie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przygotowane zostały filmy instruktażowe dotyczące poprawnego noszenia środków ochrony osobistej, zakładania stroju ochronnego oraz pobierania wymazu.  

Maski chirurgiczne oraz odzież ochronna, jeżeli są niewłaściwie noszone, nie gwarantują pełnej ochrony. Podobnie nieprecyzyjne pobranie próbek do badań może skutkować fałszywym wynikiem testu.

 

Poprawne zakładanie stroju

z napisami https://we.tl/t-yFvdxJUwDK

bez napisów  https://we.tl/t-EctnZ8zxnh

 

Pobieranie wymazów

z napisami https://we.tl/t-NrNO8cqEVA

bez napisów https://we.tl/t-6p1P87Q41e

 

Poprawne noszenie środków ochrony osobistej

z napisami https://we.tl/t-Zz7oUJJc3R

bez napisów https://we.tl/t-OarHNmKAcj

 

skrócone wersje https://we.tl/t-Dh0cElO5f6

 

zdjęcia  https://we.tl/t-o2wMUTKlpr

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Gonczaryk

Dyrektor

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. +48 22 59 79 900 fax. +48 22 59 79 902

 

 

W DNIU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO składam Wszystkim Pracownikom Systemu Ratownictwa Medycznego

 podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę.

Za to, że codziennie ratujecie najcenniejszy dar – ludzkie życie i zdrowie.

Praca, którą wykonujecie jest wyjątkowa i pełna poświęceń.

Wasza troska o życie drugiego człowieka – szczególnie teraz, w czasie epidemii koronawirusa - zasługuje na szacunek i najwyższe uznanie.

 

 

Życzę Wszystkim Pracownikom Ciechanowskiego Zakładu Pomocy DoraźnejSzpitalnego Oddziału Ratunkowego

 dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywania niezwykle ważnego i wymagającego zawodu.

 

 

                                                                                                                                             Andrzej  Kamasa

                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                            Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Nowe metody diagnostyczne w Oddziale Kardiologicznym IVUS/FFR

Nowoczesne leczenie choroby wieńcowej wymaga coraz bardziej precyzyjnej oceny zwężeń w tętnicach wieńcowych.

Zabiegi angioplastyki wieńcowej, które są  rutynowo wykonywane w Oddziale Kardiologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, dotyczą chorych z zawałem serca oraz ze stabilną  chorobą wieńcową. Nie każde zwężenie  wymaga leczenia interwencyjnego  - większość zwężeń należy  leczyć farmakologicznie.  Jednocześnie, część  łagodnych angiograficznie zmian, może istotnie upośledzać napływ krwi do mięśnia sercowego, co pogarsza codzienne funkcjonowanie pacjenta i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Dla poprawy oceny istotności zwężenia, konieczne bywają pomiary parametrów przepływu krwi przez zwężone naczynie – które  umożliwia metoda FFR. Ocena FFR opiera się na pomiarach ciśnienia bezpośrednio w tętnicach wieńcowych. Uzyskane wyniki decydują o wyborze metody leczenia.

- Badanie IVUS jest badaniem obrazowym opartym o ultradźwięki, czyli dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości. Dzięki wprowadzeniu niewielkiej sondy ultrasonograficznej do wnętrza tętnicy, możliwe stało się precyzyjne uwidocznienie tętnic o średnicy nawet 2 mm – podkreśla przeprowadzający zabiegi dr n. med. Przemysław Kwasiborski.

Ocena w IVUS, pomaga operatorowi oszacować wymiary leczonego naczynia oraz nasilenie zmian miażdżycowych. W przypadku leczenia  zabiegowego, operator może natychmiast zobrazować wynik zabiegu, co daje możliwość poprawy, gdy efekt jest niezadowalający.

- Obie metody diagnostyczne rozszerzają  możliwości diagnostyczne  i terapeutyczne Ciechanowskiej Kardiologii. Ciągłe zwiększenie oferty terapeutycznej oraz podnoszenie kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego, przyczynia się do utrzymania najwyższego standardu opieki jaki oferujemy pacjentom Północnego Mazowsza – mówi dr Paweł Król Koordynator Oddziału Kardiologicznego.

Pierwsze zabiegi IVUS/FFR w ciechanowskim szpitalu, zostały przeprowadzone przez dr n. med. Przemysława Kwasiborskiego z zespołem lekarzy, pielęgniarek i techników 16.09.2020r., kolejne w dniu 29.09.2020r. Pacjenci, w tym chory po zabiegu poszerzenia pnia lewej tętnicy wieńcowej już następnego dnia, w bardzo dobrym stanie zdrowia, zostali wypisani do domu.

 

 

 

 

 

 

 

1 września, Jubileusz 50-lecia pracy, obchodziła Pani Elżbieta Ambroziak - pracownik socjalny Pododdziału Medycyny Paliatywnej.

 

"Chcemy Pani  bardzo serdecznie  podziękować za to, że  przez 50 lat budowała Pani pozytywny wizerunek Ciechanowskiego Szpitala.

  Swoją pracą pomogła Pani wielu pacjentom a kompetencjami, życzliwością i uśmiechem, zaskarbiła Pani sobie uznanie przełożonych

  oraz sympatię  współpracowników " - powiedział Andrzej Kamasa Dyrektor Ciechanowskiego Szpitala.

 

Równie serdeczne życzenia złożył Jubilatce Dariusz Szczygielski - Przewodniczący Rady Społecznej.