16 maja, w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

odbyło się

X Jubileuszowe Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie.

W trakcie sympozjum, 

Statuetką i Tytułem

Przyjaciel Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,

uhonorowany został

Pan prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Opolski

– wieloletni Konsultant Krajowy ds. Kardiologii, Kierownikowi Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego -  od 10 lat  patron naukowy i honorowy organizowanego przez ciechanowski szpital Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinarnie.

 

W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie,  26 kwietnia 2019 roku, został przeprowadzony pionierski zabieg operacyjny z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej.

 

Zespół lekarzy ortopedów, pod kierownictwem dr n. med. Tomasza Pobożego – Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, wykonał  zabieg  rozsztywnienia stawu biodrowego.

 

Pacjent, u którego zabieg zostanie wykonany ma od 40 lat chirurgicznie usztywniony staw biodrowy. Aktualnie, cierpi na zwyrodnienie stawu kolanowego po tej samej stronie.

 

Wstawienie endoprotezy stawu kolanowego, przy sztywnym biodrze jest bezcelowe. Dlatego zespół operatorów najpierw „rozsztywnił” staw biodrowy i implantował do niego endoprotezę.

 

Rozsztywnienie stawu biodrowego, po jego całkowitym chirurgicznym usztywnieniu przed 40 laty, było prawdopodobnie pierwszym tego typu zabiegiem wykonanym w Polsce.

 16 kwietnia 2019 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie odwiedziła Pani Melania Butrym Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

                         

 

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

                                             oraz

   Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

                                      zapraszają na

                                   X JUBILEUSZOWE

         SYMPOZJUM  KARDIOLOGIA  INTERDYSCYPLINARNIE

                             przebiegające pod hasłem

             „ DZIESIĘĆ LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…”

      Patronat  naukowy : prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

      Patronat honorowy : prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak  -

                                      Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii

Sympozjum rozpocznie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 10.00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze k/Ciechanowa

 

 

 

Program  X SYMPOZJUM KARDIOLOGIA INTERDYSCYPLINARNIE

10.00-10.15 -  „Dziesięć lat minęło jak jeden dzień…” – powitanie Uczestników Sympozjum

                        - lek. Maria Bala-Dzilińska

10.15-10.35 -  „Nowoczesne doustne leczenie cukrzycy u pacjentów kardiologicznych”

                        - prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz

10.35-10.55 -  „Leczenie przeciwkrzepliwe w szczególnych przypadkach”

                        – prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

10.55-11.15 -  „Co oferuje współczesna kardiochirurgia pacjentom z niewydolnością serca”

                        - prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

11.15-11.35 -  „Zatorowość płucna - problem nie tylko kardiologa” – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

11.35-12.05  -  „Pacjent chorujący na cukrzycę – pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego” –

                         prof. dr hab. Artur Mamcarz

12.05-13.00  -  obiad

13.00.-13.20 -  „Choroba zatorowo-zakrzepowa kończyn dolnych - diagnostyka, leczenie

                          i  profilaktyka w 2019 roku” -  prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel

13.20-13.40 -  „Jak zmieniło się leczenie farmakologiczne w kardiologii w ostatnim 10-leciu”        

                          –  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

13.40-14.00 -   „Kardiologia interwencyjna współcześnie”

                         – prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow

 14.00-14.20 -  „Subkliniczne zaburzenia tarczycy- aktualne podejście do tematu”

                         - dr n. med. Helena Jastrzębska

14.20-14.40 -  „Elektrofizjologia – aktualne możliwości diagnostyki i leczenia”- prof. dr hab. med.    

                         Jarosław Kaźmierczak

14.40-15.00 -  „Dysautonomia – problem kardiologiczno-neurologiczny”

                        -  dr n.med. Jakub Sienkiewicz

15.00-15.30 -  występ Kuby Sienkiewicza lidera zespołu Elektryczne Gitary