Oddział zajmuje się zachowawczym i operacyjnym leczeniem schorzeń uszu, nosa, gardła i krtani.

Wykonujemy m.in. operacje uszne, operacje zatok przynosowych metodą endoskopową, operacje torbieli szyi, operacje ślinianek, operacje przegrody nosa , usuwanie polipów nosa, usuwanie migdałków podniebiennych, operacje guzów szyi i guzów języka , laryngectomie i operacje węzłowe szyi, mikrochirurgie krtani metodą Kleinsassera.

U dzieci powyżej 3 r.ż, wykonujemy adenotomię , adenotonsillotomię , subtotalną tonsillectomię metodą radiochirurgii frekwencyjnej oraz drenaż wentylacyjny jam bębenkowych.

Zajmujemy się również radiochirurgicznym leczeniem chrapania i zespołu bezdechów w czasie snu – wykonujemy elektrokoblację podniebienia miękkiego, uvulopalatofaryngoplastykę , koblację małżowin nosowych dolnych metoda RAVOR.

Odział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, odzwierzęcych i pasożytniczych:
 — diagnostyka i leczenie zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów lekowych;
 — diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek;
 — diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze;
 — diagnostyka i leczenie neuroinfekcji;
 — diagnostyka stanów gorączkowych;

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializa istnieje od 1996r.

 

Działalność medyczna oddziału :

 1. diagnostyka i leczenie glomerulopatii pierwotnych

2.diagnostyka i leczenie glomerulopatii wtórnych

3.leczenie cukrzycowej choroby nerek

4.diagnostyka i leczenie nawracających zakażeń układu moczowego u dorosłych

 1. diagnostyka i leczenie ostrej niewydolności nerek
 2. leczenie nerkozastępcze hemodializami oraz CADO i ADO

7.diagnostyka i leczenie zachowawcze przewlekłej choroby nerek

8.diagnostyka i leczenie kamicy nerkowej

9 .leczenie rekombinowaną erytropoetyną niedokrwistości nerkopochodnej u osób dializowanych i niedializowanych

 1. Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do przeszczepu nerki oraz nerki i trzustki
 2. diagnostyka diabetologiczna w nefrologii

12.diagnostyka i leczenie internistyczne

13.realizacja programów lekowych w ramach umowy z Narodowym funduszem Zdrowia ( leczenie erytropoetyną , leczenia Cynakalcetem, Parykalcytolem)

 1. leczenie opornej hiperfosfatemii węglanem lantanu i chlorowodorkiem sewelameru.
 2. konsultacje nefrologiczne i diabetologiczne w innych oddziałach szpitalnych

Oddział okulistyczny zapewnia diagnostykę ,terapię  oraz operacyjne leczenie pacjentom ze schorzeniami oczu.

 

Najczęściej wykonywane są :

-  operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

- wszczepy wtórne w oczach bezsoczewkowych

- chirurgiczne zaopatrywanie ran gałki ocznej i aparatu ochronnego oka

- operacyjne leczenie jaskry

- operacyjne leczenie zeza

- podaż czynników anty-VEGF do ciała szklistego w leczeniu schorzeń neowaskularnych siatkówki

- drobne zabiegi chirurgiczne na powiekach i spojówkach gałki ocznej

Oddział Neonatologiczny posiada II stopień referencyjności.

Pracuje w systemie rooming – in (wspólny pobyt noworodka z matką w tej samej sali)  sprawując opiekę nad noworodkami  i wcześniakami urodzonymi w naszym szpitalu,  jak również przyjętymi z okolicznych szpitali.

 

W naszym Oddziale realizowanych jest wiele programów zdrowotnych mających na celu wczesne wykrycie różnych patologii u noworodków:

- szczepienie profilaktyczne obowiązkowe WZW typu B -  domięśniowo.

- szczepienie profilaktyczne obowiązkowe przeciwko gruźlicy BCG – śródskórnie

- podanie witaminy K jednorazowo, domięśniowo w dawce 1mg w ciągu pierwszych 6 godzin po

  urodzeniu, jako profilaktykę krwawień u noworodka z powodu niedoboru witaminy K

- zabieg Credego, który jest nadal obowiązującym standardem w Polsce i polega na podaniu

  noworodkowi do worka spojówkowego oczu kropli (Azotan Srebra 1%) lub lub 0,5% maści

  Erytromycynowej (jednorazowo tuż po urodzeniu  celem profilaktyki zakażeń przedniego

  odcinka oka)

Oddział Onkologiczno -Hematologiczny zapewnia pacjentom :

 1. Pełną diagnostykę chorób nowotworowych – guzów litych i nowotworów hematologicznych (w oparciu o nowoczesne metody badań obrazowych NMR, TK, PET, badania histopatologiczne, cytogenetyczne i molekularne).
 2. Leczenie chorób nowotworowych- guzów litych i nowotworów krwi z uwzględnieniem wybranych programów lekowych NFZ (leczenie biologiczne i ukierunkowane molekularnie).
 3. Diagnostyka i leczenie nienowotworowych chorób krwi i układu krwiotwórczego.
 4. Leczenie powikłań po chemio- i radioterapii.
 5. Konsultacje onkologiczne i hematologiczne dla innych oddziałów szpitala i szpitali dawnego województwa ciechanowskiego.
 6. Sprawowanie ciągłej kompleksowej opieki nad chorymi w Poradniach Onkologicznej i Hematologicznej.

Oddział Neurologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego :

- stwardnienia rozsianego,

- padaczki,

- chorób nowotworowych centralnego układu nerwowego,

- zespołów bólowych kręgosłupa,

- choroby Alzheimera i Parkinsona

- a w ramach pododdziału udarowego udarami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu.

            Oddział Położniczo – Ginekologiczny posiada II stopień referencji. Dysponuje 36 łóżkami, wykwalifikowaną kadrą i sprzętem umożliwiającym diagnostykę i leczenie w schorzeniach ginekologicznych, patologii ciąży, onkologii ginekologicznej i położnictwie.

Oddział Położniczo-Ginekologicznego w Ciechanowie to miejsce, w którym zdrowie kobiety stawiane jest na pierwszym miejscu.

 

Działalność Odcinka Ginekologicznego skupiona jest na leczeniu chorób zlokalizowanych w obrębie narządu rodnego, zarówno łagodnych, jak i nowotworowych.

 

W ramach pobytu  realizowane są  procedury:

 • Endoskopowe (histeroskopia) w przypadku nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych, zmian w obrębie jamy macicy lub diagnostyki niepłodności;
 • Biopsje (szyjki, sromu, błony śluzowej macicy) celem postawienia rozpoznania i ewentualnej kwalifikacji do dalszego leczenia zachowawczego lub operacyjnego;
 • Konizacje szyjki macicy w przypadku patologii szyjki macicy.

 

Niekiedy wskazane jest dalsze leczenie operacyjne. W ramach działalności Pododdziału pacjentka objęta jest opieką przez wykwalifikowany personel  w trakcie okresu okołooperacyjnego i po jego zakończeniu podczas wizyt kontrolnych w przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej.

Leczenie operacyjne obejmuje choroby nienowotworowe narządu rodnego oraz onkologiczne. Kwalifikacja co do zakresu i rozległości zabiegu odbywa się w obecności Pacjentki i specjalisty z ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii.

Dzięki dostępności do nowoczesnego sprzętu endoskopowego procedury mogą być realizowane w sposób małoinwazyjny. Pozwala to na szybszą rekonwalescencję, krótszy pobyt w szpitalu i mniejsze uszkodzenia skóry.

Zakres leczenia operacyjnego obejmuje:

 • radykalne operacje z powodu raka trzonu macicy, raka jajnika, raka szyjki macicy w zakresie chirurgii otwartej lub endoskopowej (laparoskopowej)
 • mięśniaki macicy – wyłuszczenie mięśniaków lub wycięcie macicy metodą otwartą lub endoskopowo (laparoskopowo)
 • guzy jajnika – wyłuszczenie guza lub wycięcie jajnika/jajowodu metodą otwartą lub endoskopowo (laparoskopowo)
 • dysplazje szyjki macicy – zakres leczenia dostosowany indywidualnie do Pacjentki

 

W Odcinku Patologii Ciąży zapewniamy pobyt w dwu- i trzyosobowych salach pod troskliwą i profesjonalną opieką personelu medycznego.

               

W obrębie Traktu Porodowego funkcjonuje sala operacyjna cięć cesarskich oraz cztery jednoosobowe, klimatyzowane sale porodowe, w których mogą się odbywać porody rodzinne.  Podczas porodu proponujemy pacjentkom utrzymanie aktywności fizycznej i przyjmowanie pozycji zmniejszających odczucia bólowe, w szczególności: spacer, kołysanie się, przyjmowanie pozycji kucznej lub pozycji wertykalnych z wykorzystaniem sprzętów pomocniczych takich jak gumowa piłka, worek sako, drabinki i materace gimnastyczne. Ponadto zachęcamy do stosowania technik oddechowych, masażu, relaksacyjnej kąpieli pod prysznicem. Dostępny jest także gaz znieczulający. Bezpośrednio po urodzeniu umożliwiamy dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, który trwa co najmniej dwie godziny po porodzie (jeśli nie występują przeciwwskazania zdrowotne) i pomagamy w inicjacji karmienia.