WARTOŚĆ ZADANIA: 33 210,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

W ramach zadania „Naprawa tomografu komputerowego LightSpeed 16” została wykonana naprawa tomografu komputerowego LightSpeed 16 znajdującego się Zakładzie Diagnostyki Obrazowej polegająca na wymianie rekonstruktora obrazu (DARC Computer). Tomografia komputerowa jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych wykorzystywanych we współczesnej medycynie. Pozwala na uwidocznienie narządów ludzkiego ciała dzięki wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.