WARTOŚĆ ZADANIA: 800 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

ZAKUP INWESTYCYJNY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

W ramach zadania pn. „Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” został zakupiony nowoczesny sprzęt z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego. Aparat wykorzystywany jest do operacji wszczepiania stymulatorów serca, operacji kręgosłupa oraz kompleksowych operacji ortopedycznych. Jego zakup pozwolił na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.