Szanowni Państwo!
W tym roku po raz siedemnasty Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało
Ranking "Bezpieczny Szpital". Ogłoszenie wyników, w którym udział wzięli przedstawiciele
wyróżnionych szpitali, odbyło się w Warszawie, 17 grudnia 2020 roku. Również w tym dniu
w specjalnym dodatku dziennika Rzeczpospolita zostały opublikowane wyniki rankingu.
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie i nadesłanie ankiety. Przesłane ankiety umożliwiły nam
porównanie Państwa placówki medycznej z innymi szpitalami. Informujemy, że wskaźnikowa część
ankiety nie była podstawą do oceny szpitala w rankingu. Opracowanie dotyczące wskaźników jakości
zostanie Państwu przedstawione w 2021 roku. Poniżej przedstawiamy Państwu wynik jaki szpital uzyskał
w poszczególnych działach.
Maksymalna liczba punktów którą szpital mógł uzyskać wynosiła 1000. Najlepszy wynik uzyskany
w rankingu wśród zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych wyniósł 896.72 punktów. Różnica
pomiędzy pierwszym i setnym szpitalem wyniosła 171 punktów.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE zajął w rankingu 69 miejsce.

Bardzo dziękuję za podjęcie trudu skompletowania danych niezbędnych przy realizacji rankingu, tym
bardziej, że przypadło to w czasie pełnym wyzwań ze względu na stan epidemiczny w kraju. Liczę, że
w przyszłym roku również wezmą Państwo udział w rankingu.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Warunek
Kierownik Działu Standaryzacj CMJ