Oddział Neonatologiczny posiada II stopień referencyjności.

Pracuje w systemie rooming – in (wspólny pobyt noworodka z matką w tej samej sali)  sprawując opiekę nad noworodkami  i wcześniakami urodzonymi w naszym szpitalu,  jak również przyjętymi z okolicznych szpitali.

 

W naszym Oddziale realizowanych jest wiele programów zdrowotnych mających na celu wczesne wykrycie różnych patologii u noworodków:

- szczepienie profilaktyczne obowiązkowe WZW typu B -  domięśniowo.

- szczepienie profilaktyczne obowiązkowe przeciwko gruźlicy BCG – śródskórnie

- podanie witaminy K jednorazowo, domięśniowo w dawce 1mg w ciągu pierwszych 6 godzin po

  urodzeniu, jako profilaktykę krwawień u noworodka z powodu niedoboru witaminy K

- zabieg Credego, który jest nadal obowiązującym standardem w Polsce i polega na podaniu

  noworodkowi do worka spojówkowego oczu kropli (Azotan Srebra 1%) lub lub 0,5% maści

  Erytromycynowej (jednorazowo tuż po urodzeniu  celem profilaktyki zakażeń przedniego

  odcinka oka)

- badanie przesiewowe słuchu u każdego noworodka

- testy przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych- fenyloketonurii, mukowiscydozy oraz

  wrodzonej niedoczynności tarczycy. Wykonywane są po ukończeniu 48 godziny życia

  noworodka – pobranie krwi.

- testy przesiewowe w kierunku SMA (rdzeniowego zaniku mięśni)

- badanie przesiewowe w kierunku wad serca – badanie pulsoksymetryczne po urodzeniu i w

  dniu wypisu do domu.

     

        W Oddziale wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, badania lekarskie i szczepienia dziecka są wykonywane w obecności Rodzica/ Opiekuna.

W  Oddziale Neonatologicznym  znajdują się 17 łóżek:

- w tym 3 stanowiska intensywnej opieki medycznej

 

 Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i leczenia (m.in. aparat USG, Rtg, inkubatory noworodkowe, monitor przezskórny do nieinwazyjnego pomiaru gazometrii, przezskórny aparat do nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, aparaty do resuscytacji noworodków, respiratory, urządzenia do przesiewowego badania słuchu, ledowe lampy i łóżeczka do fototerapii).

 

         Jeżeli istnieją wskazania, opieka nad noworodkiem kontynuowana jest w przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej z możliwością konsultacji Kardiologicznej i Okulistycznej.

 

          W Oddziale Neonatologicznym funkcjonują  Stanowiska Intensywnej Opieki Neonatologicznej, w którym znajdują pomoc wcześniaki oraz ciężko chore noworodki,  które  wymagają założenia obwodowego lub centralnego dostępu żylnego, przetoczenia płynów, podawania leków, stosowania terapii oddechowej (respirator, CPAP, inkubator).

             Rodzice mogą przebywać ze swoimi dziećmi na sali Intensywnej Opieki Neonatologicznej bez żadnych ograniczeń.

 

Oddział był wielokrotnie laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.:

 

"Szpital Przyjazny Dziecku" - tytuł nadany w 1994 roku, potwierdzony w roku 2006, 2015 i 2019.

"Rodzić po ludzku" - I nagroda przyznana w konkursie Gazety Wyborczej,

"Złoty Bocian" - konkurs zorganizowany przez redakcję "Twoje Dziecko" - 1994 r.

Nagrodę Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej za wczesne wykrywanie wad słuchu.

          

Koordynator Oddziału lek. Anna Gumkowska - specjalista pediatrii i neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Ewa Potępa -specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego i  pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

 

 

.