Nowe metody diagnostyczne w Oddziale Kardiologicznym IVUS/FFR

Nowoczesne leczenie choroby wieńcowej wymaga coraz bardziej precyzyjnej oceny zwężeń w tętnicach wieńcowych.

Zabiegi angioplastyki wieńcowej, które są  rutynowo wykonywane w Oddziale Kardiologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, dotyczą chorych z zawałem serca oraz ze stabilną  chorobą wieńcową. Nie każde zwężenie  wymaga leczenia interwencyjnego  - większość zwężeń należy  leczyć farmakologicznie.  Jednocześnie, część  łagodnych angiograficznie zmian, może istotnie upośledzać napływ krwi do mięśnia sercowego, co pogarsza codzienne funkcjonowanie pacjenta i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Dla poprawy oceny istotności zwężenia, konieczne bywają pomiary parametrów przepływu krwi przez zwężone naczynie – które  umożliwia metoda FFR. Ocena FFR opiera się na pomiarach ciśnienia bezpośrednio w tętnicach wieńcowych. Uzyskane wyniki decydują o wyborze metody leczenia.

- Badanie IVUS jest badaniem obrazowym opartym o ultradźwięki, czyli dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości. Dzięki wprowadzeniu niewielkiej sondy ultrasonograficznej do wnętrza tętnicy, możliwe stało się precyzyjne uwidocznienie tętnic o średnicy nawet 2 mm – podkreśla przeprowadzający zabiegi dr n. med. Przemysław Kwasiborski.

Ocena w IVUS, pomaga operatorowi oszacować wymiary leczonego naczynia oraz nasilenie zmian miażdżycowych. W przypadku leczenia  zabiegowego, operator może natychmiast zobrazować wynik zabiegu, co daje możliwość poprawy, gdy efekt jest niezadowalający.

- Obie metody diagnostyczne rozszerzają  możliwości diagnostyczne  i terapeutyczne Ciechanowskiej Kardiologii. Ciągłe zwiększenie oferty terapeutycznej oraz podnoszenie kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego, przyczynia się do utrzymania najwyższego standardu opieki jaki oferujemy pacjentom Północnego Mazowsza – mówi dr Paweł Król Koordynator Oddziału Kardiologicznego.

Pierwsze zabiegi IVUS/FFR w ciechanowskim szpitalu, zostały przeprowadzone przez dr n. med. Przemysława Kwasiborskiego z zespołem lekarzy, pielęgniarek i techników 16.09.2020r., kolejne w dniu 29.09.2020r. Pacjenci, w tym chory po zabiegu poszerzenia pnia lewej tętnicy wieńcowej już następnego dnia, w bardzo dobrym stanie zdrowia, zostali wypisani do domu.

 

 

 

 

 

 

 

1 września, Jubileusz 50-lecia pracy, obchodziła Pani Elżbieta Ambroziak - pracownik socjalny Pododdziału Medycyny Paliatywnej.

 

"Chcemy Pani  bardzo serdecznie  podziękować za to, że  przez 50 lat budowała Pani pozytywny wizerunek Ciechanowskiego Szpitala.

  Swoją pracą pomogła Pani wielu pacjentom a kompetencjami, życzliwością i uśmiechem, zaskarbiła Pani sobie uznanie przełożonych

  oraz sympatię  współpracowników " - powiedział Andrzej Kamasa Dyrektor Ciechanowskiego Szpitala.

 

Równie serdeczne życzenia złożył Jubilatce Dariusz Szczygielski - Przewodniczący Rady Społecznej.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

TERENOWY ODDZIAŁ  W  CIECHANOWIE

 

zaprasza

mieszkańców naszego regionu

do oddawania krwi na rzecz pacjentów

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Wykaż się humanitarną postawą wobec ludzi cierpiących i zostań krwiodawcą.

Krew jest najcenniejszym darem jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, jest lekiem którego nie można zastąpić innym preparatem. Człowiek jest jej jedynym źródłem.

Dzięki oddanej krwi możemy uratować czyjeś życie i zdrowie.

Krew , która jest pobierana w Terenowym Oddziale w Ciechanowie przeznaczona jest głównie dla pacjentów naszego Szpitala.

Krew może być pobierana tylko od ludzi zdrowych. Warunek ten jest rygorystycznie przestrzegany i ma na celu zarówno ochronę zdrowia dawcy jak i zapewnienie dostarczenia choremu człowiekowi pełnowartościowego preparatu.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne dla oddających czyli krwiodawców.  Sam zabieg pobrania krwi odbywa się wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku. 

Honorowemu dawcy krwi przysługuje: zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwrot kosztów przejazdu, posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi  w postaci 8 czekolad.

Z dniem 1 stycznia 2007 r honorowym dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Poza tym wszystkim bardzo ważna jest osobista satysfakcja z ratowania czyjegoś życia i zdrowia.

Szanowni Państwo

 

informujemy, że Oddział Urologiczny ciechanowskiego szpitala

wykonuje wszystkie procedury związane z leczeniem Pacjentów Onkologicznych w ramach pakietu DILO

(rak prostaty, rak pęcherza moczowego, moczowodu oraz miedniczki nerkowej, rak nerki, rak jądra).

Zabiegi wykonywane są głównie w sposób laparoskopowy, co pozwala Pacjentowi na szybki powrót do pełni sił, jak również skraca czas hospitalizacji do minimum.

 

 

Przypominamy również, że Oddział Urologiczny

umożliwia leczenie w pełnym zakresie Pacjentów z kamicą układu moczowego.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod endoskopowych (RIRS, ECIRS, PCNL)

istnieje możliwość na usunięcie złogów (kamieni) w sposób mało inwazyjny zmniejszając do minimum ryzyko powikłań jak również czas hospitalizacji. 

Pacjenci, którzy nie decydują się na operacje lub z przyczyn zdrowotnych nie mogą być zakwalifikowane do zabiegu - mają  możliwość leczenia

z wykorzystaniem ultradźwięków (ESWL).