Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości zarówno społeczeństwa, jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów, wywołujących zakażenia u człowieka. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń. Dlatego jedynym wyjściem na dzień bieżący jest racjonalna antybiotykoterapia i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

 

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.

 

Zachęcam Państwa do czynnego  udziału i propagowania inicjatyw kampanii „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” w 2020 r.

 

Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl .

W ramach współpracy w walce z epidemią koronawirusa,  żołnierze  5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – pod nadzorem Kierownika Zakładu Bakteriologii – zdobywają umiejętność pobierania wymazu materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-Cov-2.

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem

„Świadomy pacjent – skuteczna terapia”,

mającą na celu ograniczenie zjawiska polipragmazji wśród Polaków.

„Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie”

to hasło przewodnie kampanii.

Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie.

W okresie pandemii koronawirusa ryzyko polipragmazji wzrasta.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/