W związku z ryzykiem pojawienia się przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,

 

BADANIA KOMERCYJNE W KIERUNKU GRYPY (typ A i B)

 

wykonywane są WYŁĄCZNIE NA ZLECENIE LEKARZA.

 

Aktualnie, nie ma możliwości wykonywania badań na życzenie Pacjenta.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną,

oraz stan podwyższonej gotowości

wprowadzony Decyzją Nr 9/2020 Wojewody Mazowieckiego

związany z zagrożeniem koronawirusem,

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

!!!  wstrzymuje !!!

planowe przyjęcia do oddziałów szpitalnych,

planowe zabiegi operacyjne,

planowe przyjęcia w poradniach specjalistycznych

oraz planowe badania diagnostyczne.

 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa i ogłoszeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego, ograniczamy do niezbędnego minimum wizyty w poradni lekarza rodzinnego i poradniach specjalistycznych.

 

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej porad lekarza rodzinnego udzielają w godzinach pracy poradni :

Lek. Anna Wiśniewska-Kukwa – tel. 23 673 04 52

Lek. Monika Szymańczyk – tel. 23 673 04 55

Wizyty recepturowe e-recepta, mogą być realizowane po przez kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 do 14.00. telefon rejestracji POZ 23 673 02 34

 

Pacjenci kontynuujący leczenie w poradniach specjalistycznych mogą uzyskać e-receptę i poradę lekarską dzwoniąc bezpośrednio do poradni (w godzinach jej pracy).

Informacji o godzinach pracy poradni udziela Centralna Rejestracja pod nr tel. 23 673 05 80.

 

Pacjenci mający skierowanie do poradni specjalistycznych w trybie pilnym, powinni kontaktować się telefonicznie z Centralną Rejestracją, a mający skierowanie pilne na badanie diagnostyczne obrazowe z Rejestracją Zakładu Diagnostyki Obrazowej tel. 23 673 02 64, 23 673 05 26.

 

ZE WZGLĘDU NA TRUDNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ,

ZWIĄZANĄ Z WYSOKIM WSKAŹNIKIEM ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ SEZONOWĄ

 ORAZ

ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

WPROWADZONY ZOSTAŁ

ZAKAZ ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH.

 

 

W przypadkach koniecznych, Pacjenta może odwiedzić jedna dorosła osoba - po uzyskaniu zgody Koordynatora Oddziału

lub lekarza dyżurnego.

 

Zaleca się aby z Pacjentami, którzy zgłaszają się do Poradni Specjalistycznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

przychodziło jak najmniej osób towarzyszących.

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska.

200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Linki:

 

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

 

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/